TEAMS

Ik laat teams ervaren wat de gewenste ontwikkeling van het team is en wat dit betekent voor het gedrag van de verschillende teamleden met elkaar. Ik maak teamafspraken met teamleden en leidinggevenden en zorg voor een borging in de eigen situatie.

Na de analyse start een teamontwikkeling meestal met een twee- of driedaags programma. Bestaande en gewenste patronen van samenwerking worden inzichtelijk gemaakt en het teamcharter wordt vormgegeven. Afhankelijk van de uitdagingen van het team wordt het aantal dagen voor opvolging en begeleiding in de eigen situatie bepaald.

Iedere teamontwikkeling wordt specifiek afgestemd op wat het team nodig heeft.

High performing teams van Ken Blanchard

‘High Performing Teams’, een van de bewezen concepten van Ken Blanchard, is een gedegen aanpak bij teamontwikkeling. Ik ben, zoals eerdergenoemd, door Blanchard International opgeleid en ik mag mezelf na jarenlange ervaring een zeer bedreven speler op deze markt noemen.
Het concept van High Performing Teams helpt medewerkers en leidinggevenden een goede inschatting te maken van de ontwikkelbehoeften van het team. Het geeft de mogelijkheid om de voornaamste afspraken te maken over het waarom, hoe en wat van het team en deze vast te leggen in een teamcharter. Daarnaast helpt het leidinggevenden om de stijl van leidinggeven af te stemmen op de behoeften van het team.
Ik bied ondersteuning bij de toepassing van High Performing Teams en het concept van situationeel teamleiderschap in organisaties.

Vijf frustraties van teamwork van Patrick Lencioni

Teamontwikkeling met de ‘vijf frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni geeft een prachtig raamwerk voor de ontwikkeling van teams. Ik ben in Nederland een van de weinige door Lencioni opgeleide facilitators en ken reeds een ruime praktijk van toepassingen.
De ‘vijf frustraties van teamwork’ helpt teams bij het vergroten van het vertrouwen in elkaar en het vermogen om kwetsbaarheid te tonen in je eigen team. Teamleden leren wat er nodig is om conflicten te bespreken: hard op de taak en zacht op de relatie. Je leert commitment geven aan oplossingen die helder zijn, maar die mogelijk ook door anderen zijn bedacht. Het elkaar houden aan de gemaakte afspraken krijgt veel aandacht. Uiteindelijk leidt deze stapsgewijze aanpak tot het gezamenlijk bereiken van doelen. De vijf pijlers voor succes voor Lencioni zijn:

  • Vertrouwen door kwetsbaarheid
  • Conflicthantering zonder repercussie
  • Commitment door helderheid en buy-in
  • Aanspreekbaarheid op afspraken
  • Gezamenlijke resultaten

Je kunt bij mij vragenlijsten aanvragen voor ‘vijf frustraties van teamwork’ en ik geef toelichting op de verkregen rapportages. Daarbij verzorg ik trainingen voor het toepassen van de ‘vijf frustraties’ – voor beginnende tot zeer ervaren gebruikers – en adviseer ik bij het toepassen van de methodiek bij de ontwikkeling van organisaties.

Team-coaching

Team-coaching wordt zorgvuldig voorbereid met jou als teamleider, zodat vooraf de doelen helder zijn. De coaching gebeurt op basis van on the spot-interventies waarbij ik jou en je team een keur aan mogelijkheden kan bieden om effectiever met situaties om te gaan. Na de team-sessies krijg jij als leider een uitgewerkte evaluatie van jouw rol en jouw mogelijkheden tot groei.
Je kunt voor jezelf of je team een strippenkaart aanvragen waarmee je gegarandeerd bent van een serie gesprekken en interventies. . Zo’n strippenkaart is een intensieve impuls voor het willen leren en presteren van je team. Hierbij kan ik je als coach begeleiden zowel een-op-een of als team.