ORGANISATIES

Ik maak een heldere analyse van het speelveld. Daarbij zijn voor een succesvolle uitkomst van mijn aanpak een aantal voorwaarden van belang:

  • De gevraagde ontwikkeling wordt door het topmanagement gesteund en zal door de tien procent van de belangrijkste spelers van de organisatie worden uitgedragen in woord en gedrag.
  • De strategie, visie, het beleid en het hrm-instrumentarium van de organisatie moeten in lijn worden gebracht met de gevraagde ontwikkeling, zodat er een congruent beeld kan ontstaan tussen wat de organisatie zegt te willen doen en wat de organisatie daadwerkelijk doet.
  • De aanpak moet systematisch zijn, waarbij de ontwikkeling zich als een olievlek duurzaam kan verspreiden en beklijven in de organisatie en er zichtbare resultaten worden gehaald met de andere manieren van werken.

Niets werkt motiverender dan succes.

  • Mensen moeten de kans krijgen om zich de gevraagde ontwikkeling eigen te maken op hun persoonlijke manier. Het leren moet daardoor ‘blended’ worden aangeboden en in een hoge positieve energie.

Op basis van de specifieke situatie wordt een aanpak voorgesteld die succes mogelijk maakt.