MENSEN

De basis voor persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het je bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen.
Mijn werkwijze is volledig afgestemd op jou en op jouw ontwikkelbehoeften adviseer ik over training of één op één coaching. Ik maak daarbij gebruik van een aantal methoden die als losse onderdelen kunnen worden ingezet maar ook integraal onderdeel kunnen zijn van een totaal aanpak.

Voorkeursgedrag

De methode van DiSC categoriseert gedrag van mensen; de verkregen inzichten kunnen leidinggevenden en medewerkers helpen hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, conflicten te verminderen en prestaties te verbeteren.
DiSC helpt om behoeften, prioriteiten en drijfveren van anderen te begrijpen en effectiever te zijn in leidinggeven, coachen, trainen, ontwikkelen, onderhandelen en verkopen.

Ik ben geaccrediteerd voor het gebruik van DiSC. Je kunt bij mij DiSC-vragenlijsten aanvragen en een toelichting krijgen, zowel individueel als voor teamgebruik. Tevens verzorg ik trainingen in het toepassen van DiSC – van beginnende tot zeer ervaren gebruikers.

[Lees hier over … ]

Situationeel leidinggeven 2

Leidinggeven volgens Ken Blanchard vraagt het vermogen om situaties goed in te schatten, om flexibel te zijn en om een gezamenlijke aanpak te kiezen. Ik ben door Blanchard International opgeleid in de bewezen concepten van ‘Situationeel Leidinggeven II’.
‘Situationeel Leidinggeven II’ helpt leidinggevenden bij het beter vorm geven van hun rol in de organisatie en het ontwikkelen van hun medewerkers tot professionals voor verschillende taken en situaties. Het helpt medewerkers om hun ontwikkelbehoeften te herkennen en voorbereid in gesprek te gaan met hun leidinggevenden. Ik heb veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers en het toepassen van ‘Situationeel Leidinggeven II’ in hun praktijk.

Wat kun je van mij verwachten?

 • Ik verbeter je diagnostische vaardigheden waardoor je situaties voor jezelf en medewerkers beter leert inschatten.
 • Ik vergroot je flexibiliteit zodat jouw stijl van leidinggeven beter aansluit bij verschillende situaties.
 • Ik zorg dat leidinggeven door jou voelt als een samenspel met jouw medewerkers op weg naar betere prestaties.

Persoonlijke effectiviteit

Als je weet wat je wilt en je weet wat je kunt, dan volgt vanzelf de energie om het ook te doen. Hoe effectief ben jij om jezelf te organiseren? Ik werk met de grondbeginselen van Stephen Coveys ‘zeven eigenschappen van effectieve mensen’ om jouw persoonlijke organisatie te ontwikkelen.
Ik leer je hoe je de volgende uitgangspunten kunt hanteren in je eigen situatie en zo effectief kunt omgaan met je tijd en energie.

 • Belangrijke zaken mogen nooit wijken voor urgente onbelangrijke zaken
 • Stil staan is een voorwaarde om vooruit te kunnen gaan
 • Om met anderen te kunnen werken, moet je eerst aan jezelf werken
 • Druk is tweedimensionaal; je hebt druk of je geeft druk
 • Het lichaam liegt nooit

Gesprekstechnieken

Communicatie is het gereedschap van medewerkers en leidinggevenden in de bedrijfspraktijk. Relaties staan of vallen met het vermogen om een gesprek vorm te geven en interactie op gang te krijgen en te houden.
Ik hanteer onder andere de volgende uitgangspunten om tot een hoogwaardig communicatieniveau te komen:

 • Begrijpen gaat vóór begrepen worden
 • Praten vanuit belangen en behoeften is effectiever dan ge-pingpong van standpunten
 • De kwaliteit van de vraag bepaalt het antwoord
 • Luisteren is niet hetzelfde als wachten op jouw beurt om te praten
 • Emoties komen van rechts en hebben voorrang
 • Feedback is het ontbijt voor kampioenen

Samen met de beste trainingsacteurs doceer ik een aantal gesprekstechnieken die jouw mogelijkheden in de interactie enorm doen toenemen.
Na een intensief samenspel tussen jou als kandidaat, trainer en acteur kun je succesvolle interventies toepassen op alle niveaus. Tevens kun je reflecteren op je eigen en andermans gedrag en kun je met eenvoudige vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen, feedback en feedforward veel meer gesprekken in de juiste richting laten bewegen.

Conflicthantering

Conflicten lijken doorgaans een bron van ellende. Maar conflicten kunnen ook een bron van nieuwe mogelijkheden vormen als het je lukt om je eigen weerstand voor het conflict te hanteren. Ik kan jou, het team of de organisatie helpen vat te krijgen op je emoties en primaire reacties die vaak met conflicten gepaard gaan. Dat doe ik door het inzicht te vergroten in de oorsprong van deze reacties en de patronen bloot te leggen waarmee het verleden op herhaling gaat.
Conflicten kennen hun eigen oorsprong en diversiteit aan uitkomsten. Het leren hanteren van conflicten doe ik aan de hand van de volgende drie aspecten:

 • Het omzetten van conflicten in mogelijkheden tot succes
 • Het onder druk tonen van toenemende focus, creativiteit en aanwezigheid
 • Het omzetten van stress in vitaliteit, gezondheid en groei

Een-op-een-coaching

Voor een-op-een-performance coaching verwacht ik veel initiatief van je. Ik werk systematisch, laat jou het doel van het gesprek vaststellen en werk vanuit de actualiteit naar haalbare doelen. Als we jouw mogelijkheden in beeld hebben, kies je zelf wat je gaat doen.

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling

Ontwikkelen van leiderschap vraagt maatwerk afgestemd op de mogelijkheden van mensen, teams en organisaties. Wij bieden twee bewezen concepten aan: Persoonlijke Ontwikkeling (aanstormend) Managementtalent (POM) en Resultaatgericht (Zelf) Leiderschap (RZL).

Persoonlijke Ontwikkeling (aanstormend) Managementtalent

Het doel van het trainingstraject is het realiseren van een proactieve houding in relatie tot jezelf, je collega’s, het team en de organisatiedoelen, en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om je persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Deze POM-training start één keer per jaar in het najaar. Het programma duurt twintig dagen, verdeeld over drie blokken van vier dagen en zes losse dagen. Aanvullende informatie op aanvraag.

Resultaatgericht (zelf)leiderschap (RZL)

De training Resultaatgericht (Zelf)Leiderschap (RZL) leert je leiding te geven aan jezelf en anderen. Daarvoor is goede zelfkennis, gevolgd door zelfdiagnose een vereiste. Je leert richting te geven aan je eigen doelen, de doelen van je medewerkers en die van de organisatie.

De training is geschikt voor managers en leidinggevenden op hbo- en academisch opleidings- en denk-/werkniveau, die resultaatverantwoordelijkheid dragen. De training is gericht op mensen die het verschil willen maken, mensen die beseffen dat ze aan de top van een piramide staan waarin zij voor zeventig procent medebepalend zijn voor het geluk van hun medewerkers. Aanvullende informatie op aanvraag